Doradztwo w doborze narzędzi diagnostycznych do prowadzenia badań naukowych oraz dobór profesjonalnych narzędzi diagnostycznych w badaniach naukowych.

Dzięki doświadczeniu w skutecznym prowadzeniu badań naukowych, pomagamy naszym klientom w zakresie doboru profesjonalnych narzędzi diagnostycznych w projektowanych przez nich badaniach naukowych. Nasze wsparcie obejmuje także audyt posiadanego już sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego, w celu unikania jego dublowania. 

Doradztwo w doborze narzędzi diagnostycznych

W ciągu dotychczasowej pracy uczestniczyliśmy we wdrożeniach sprzętu do diagnostyki narządu ruchu na praktycznie każdej uczelni wyższej prowadzącej kształcenie lub badania w zakresie szeroko pojętej analizy ruchu czy rehabilitacji. Wielokrotnie doradzaliśmy pracownikom uczelni wyższych w każdym możliwym aspekcie związanym z taką inwestycją, w tym m.in. w:

Wyborze najlepszego sprzętu do przeprowadzenia zaplanowanych badań naukowych;

Pomocy w obiektywnym porównaniu i przedstawieniu wad i zalet urządzeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych różnych producentów:
– porównanie EMG i innych narzędzi biomechanicznych (np. porównanie Noraxona z Delsysem);
– porównanie systemów rejestracji i analizy ruchu (np. porównanie Qualisysa z Viconem i BTS);
– porównanie systemów do oceny dynamometrycznej (np. porównanie Biodex z Humac);
– porównanie platform diagnostyczno-rehabilitacyjnych (np. porównanie Amti z Zebrisem i Biodexem);
– porównanie innych technologii i urządzeń diagnostycznych różnych producentów.

Optymalizacji sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego pod kątem możliwości lokalowych;

Wsparciu we wdrożeniu urządzeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych w planowanych badaniach naukowych;

Szkoleniu kadry badawczej, pracowników uczelni wyższych i fizjoterapeutów w zakresie wykraczającym poza standardowe szkolenie z obsługi sprzętu;

Wsparcie w rozpoczynaniu badań naukowych – w tym czuwanie nad prawidłowym działaniem podczas pierwszych dni badawczych, a także konsultacji w zakresie weryfikacji planu badawczego z możliwościami sprzętowymi;

Integracji posiadanych narzędzi technologicznych i optymalizacji ich wykorzystania.Wiemy jak trudne jest dobranie sprzętu badawczego do potrzeb uczelni i rozumiemy, że często ciężko jest obiektywnie ocenić oferty podobnych rozwiązań technologicznych. Zdajemy sobie sprawę, że z powodu ciągłego rozwoju technologicznego, łatwo jest powielić sprzęt diagnostyczny.

Wszystkie te elementy powodują duże utrudnienie pracy zwłaszcza u osób, które specjalizują się przede wszystkim w badaniach i rozwoju naukowym. Śledzenie rozwoju technologii diagnostycznych i najnowszych urządzeń do rehabilitacji to często dodatkowa praca, na którą nie zawsze ma się odpowiednią ilość czasu w ramach pracy naukowej.

Właśnie dlatego stworzyliśmy usługę doradztwa w doborze profesjonalnych narzędzi diagnostycznych dla uczelni, ale też dla każdej placówki, która chciałaby rozwinąć swoją ofertę o obiektywną diagnostykę narządu ruchu. 

Usługa doradztwa w doborze profesjonalnych narzędzi diagnostycznych do prowadzenia badań naukowych polega na:

Analizie potrzeb klienta w zakresie planowanych badań naukowych;

Analizie obecnej bazy sprzętowej pod kątem możliwości diagnostycznych oraz określeniu, czy do planowanych badań naukowych faktycznie konieczna jest inwestycja w nowy sprzęt diagnostyczny, czy też można wykorzystać już istniejące zaplecze;

Przedstawieniu dostępnych rozwiązań technologicznych w zakresie potrzebnym do realizacji planowanych działań badawczych;

Przeprowadzeniu ofertowania i analizie ofert z uwzględnieniem parametrów istotnych dla klientów (cena, możliwości lokalowe, parametry techniczne i inne, ważne dla klienta);

Wdrożeniu rozwiązania badawczego wraz ze wsparciem w budowie procedur i standardów diagnostycznych w przypadku, gdy zachodzi potrzeba dodatkowej certyfikacji laboratorium (np. w zakresie uzyskania certyfikacji ISO 9001).

Szukasz narzędzia diagnostycznego, które sprawdzi się w Twoich badaniach naukowych? Chcesz obiektywnie porównać podobne urządzenia diagnostyczne i rehabilitacyjne?

Podczas bezpłatnej konsultacji omówimy Twoją sytuację i sprawdzimy, czy potrafimy Ci pomóc.

Zobacz inne materiały, które mogą Cię zainteresować:

previous arrow
next arrow

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić: