Szkolenia fizjoterapeutów i pracowników uczelni wyższych

Szkolimy z kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania posiadanego już przez klienta nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji i diagnostyki. Szkolenia fizjoterapeutów i kadry badawczej są zawsze poprzedzone pełną diagnozą potrzeb klienta. Szkolimy z zakresu nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, geriatrycznej, pediatrycznej i wielu innych obszarów fizjoterapii i diagnostyki.

Zakup sprzętu do rehabilitacji to często początek drogi do rozwijania usług placówki rehabilitacji. Żaden sprzęt, czy inne nowoczesne rozwiązanie technologiczne samo z siebie nie wypracuje poprawy stanu zdrowia pacjenta. Równie ważne, o ile nie ważniejsze, jest właściwe szkolenie fizjoterapeutów w zakresie zarówno jego obsługi, jak i możliwości funkcjonalnych. 

Pierwszy etap – szkolenie z obsługi – jest praktycznie zawsze realizowane przy zakupie sprzętu do rehabilitacji. W zależności od złożoności urządzenia, jak i procedur szkoleniowych jego producenta jest mniej lub bardziej skomplikowane. Takie szkolenia mają przede wszystkim przygotować fizjoterapeutów do bezpiecznej pracy – zarówno dla nich, jak i pacjentów.

Wiemy z doświadczenia, że po przepracowaniu pewnej ilości godzin na sprzęcie rehabilitacyjnym – najczęściej jest to okres od 3 do 6 miesięcy po zakupie – fizjoterapeuta już zna podstawową obsługę i wypracował odpowiednie nawyki gwarantujące bezpieczną rehabilitację pacjentów. Jednak często ta podstawowa obsługa prowadzi do wypracowania pewnych utartych schematów działania, które w dłuższej perspektywie ograniczają możliwości rehabilitacji z kolejnymi grupami pacjentów. Nie wynika to z niechęci czy niewiedzy fizjoterapeutów pracujących na danym sprzęcie, ale bardziej z braku doświadczenia w pracy z wieloma, różnymi grupami pacjentów. 

Rozwiązaniem w takiej sytuacji są szkolenia rozwijające dla fizjoterapeutów, gdzie instruktor, który jest zarówno specjalistą w zakresie samego wdrażania systemu rehabilitacji, posiada też doświadczenie oraz wiedzę, jak pracuje się w innych miejscach, z innymi pacjentami. Potrafi przeprowadzić szkolenie, w którym pokaże nowe możliwości zwiększając kompetencje fizjoterapeutów, co pozwoli na poprawę efektywności świadczonych usług fizjoterapii.

Dodatkowo, równie ważne jest przeszkolenie personelu bezpośrednio nie pracującego z urządzeniem, a będącego pierwszą formą kontaktu z pacjentem np. przez telefon (pracownik rejestracji) – tak, aby wszyscy pracownicy zaangażowani w sprzedaż usługi rehabilitacji posiadali wiedzę na temat danego rozwiązania i umieli w odpowiednim momencie przedstawić innym pacjentom korzyści płynące z włączenia danej terapii do ich programu rehabilitacji.

Wdrożenie szkolenia dla fizjoterapeutów, szkolenia kadry badawczej i pracowników uczelni wyższych najczęściej składa się z następujących elementów:

Analiza sposobu pracy z posiadanym urządzeniem do rehabilitacji i diagnostyki;

Analiza efektywności pracy ze sprzętem;

Analiza obecnej grupy klientów i określenie ich potrzeb terapeutycznych;

Ustalenie i wzajemna akceptacja formy i szkolenia dla pracowników uczelni wyższych lub fizjoterapeutów;

Szkolenie z obsługi sprzętu dla fizjoterapeutów lub kadry badawczej uczelni wyższych;

Szkolenie warsztatowe dla pozostałych pracowników ośrodka w zakresie funkcjonalności urządzeń.

Urządzenia jakich firm wchodzą w zakres prowadzonych szkoleń rozwijających dla fizjoterapeutów i pracowników uczelni wyższych:
– narzędzia biomechaniczne Noraxon i tensiomiografia TMG-BMC
– systemy rehabilitacji kończyn górnych, dolnych oraz całego ciała Tyromotion
– systemy rejestracji i analizy ruchu Qualisys, BTS, Zebris, Medilogic
– system do oceny dynamometrycznej Biodex System 4 PRO 
– platformy diagnostyczno-rehabilitacyjne Amti, Zebris, Biodex
– trening funkcjonalny i sportowy Fusion Sport Smartspeed, SMARTfit
– egzoszkielet rehabilitacyjny Ekso NR Ekso Bionics

Chcesz wykorzystać lepiej potencjał fizjoterapeutów lub sprzętu, który posiadasz?

Podczas bezpłatnej konsultacji porozmawiamy o Twoich dotychczasowych szkoleniach i omówimy wstępne rozwiązania, które mogą przynieść rezultaty w Twojej placówce.

Zobacz inne materiały, które mogą Cię zainteresować:

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić: