Szkolenia fizjoterapeutów

Szkolimy z kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania posiadanego przez klienta sprzętu. Szkolenia są zawsze poprzedzone pełną diagnozą potrzeb klienta.

Zakup sprzętu to często początek drogi do rozwijania usług placówki. Żaden sprzęt, żadne rozwiązanie technologiczne samo z siebie nie wypracuje poprawy stanu zdrowia pacjenta. Równie ważne, o ile nie ważniejsze, jest właściwe wyedukowanie personelu medycznego w zakresie zarówno jego obsługi, jak i możliwości.

Pierwszy etap – czyli samo szkolenie z obsługi – jest praktycznie zawsze realizowane przy zakupie sprzętu. W zależności od złożoności sprzętu, jak i procedur szkoleniowych jego producenta jest mniej lub bardziej skomplikowane. Takie szkolenia mają przede wszystkim przygotować personel do bezpiecznej pracy – zarówno dla nich, jak i pacjentów. Wiemy z doświadczenia, że po przepracowaniu pewnej ilości godzin na sprzęcie – najczęściej jest to okres od 3 do 6 miesięcy po zakupie – personel już zna podstawową obsługę i wypracował odpowiednie nawyki gwarantujące bezpieczną pracę. Jednak często ta podstawowa obsługa prowadzi do wypracowania pewnych utartych schematów działania, które w dłuższej perspektywie ograniczają możliwości pracy z kolejnymi grupami pacjentów. Nie wynika to z niechęci czy niewiedzy fizjoterapeutów pracujących na danym sprzęcie, ale bardziej z braku doświadczenia w pracy z wieloma, różnymi grupami pacjentów. 

Rozwiązaniem w takiej sytuacji są szkolenia rozwijające, gdzie instruktor, który jest zarówno specjalistą w zakresie samego wdrażania sprzętu, posiada też doświadczenie oraz wiedzę, jak pracuje się w innych miejscach, z innymi pacjentami. Potrafi przeprowadzić szkolenie, w którym pokaże nowe możliwości zwiększając kompetencje fizjoterapeutów, co pozwoli na poprawę efektywności świadczonych usług.


Dodatkowo, równie ważne jest przeszkolenie, np. w formie warsztatu personelu bezpośrednio nie pracującego z urządzeniem – tak, aby wszyscy pracownicy placówki posiadali wiedzę na temat danego rozwiązania i umieli w odpowiednim momencie przedstawić innym pacjentom korzyści płynące z włączenia danej terapii do ich programu terapeutycznego.

Wdrożenie szkolenia terapeutycznego zawsze składa się z następujących elementów:

Analiza sposobu pracy z posiadanym sprzętem;

Analiza efektywności pracy ze sprzętem;

Analiza obecnej grupy klientów i określenie ich potrzeb terapeutycznych;

Ustalenie i wzajemna akceptacja formy i szkolenia;

Szkolenie terapeutyczne – rozwijające dla personelu pracującego ze sprzętem;

Szkolenie warsztatowe dla pozostałej kadry ośrodka w zakresie funkcjonalności urządzeń.

Chcesz wykorzystać lepiej potencjał fizjoterapeutów lub sprzętu, który posiadasz?

Podczas bezpłatnej konsultacji porozmawiamy o Twoich dotychczasowych szkoleniach i omówimy wstępne rozwiązania, które mogą przynieść rezultaty w Twojej placówce.

Zobacz inne materiały, które mogą Cię zainteresować:

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić: