Doradztwo w reorganizacji modelu pracy i wsparcie we wdrożeniu nowoczesnej usługi rehabilitacji w prywatnym Centrum Fizjoterapii

Wspieramy w każdym obszarze działalności fizjoterapeutycznej – od audytu i diagnozy stanu obecnego, przez budowę nowych lub reorganizację istniejących procesów wewnętrznych, na wzmocnieniu kompetencji kadry fizjoterapeutycznej kończąc.

Reorganizacja modelu pracy w komercyjnym Centrum Fizjoterapii jest bardzo często potrzebą , której się nie odczuwa na pierwszy rzut oka. Najczęściej wynika to z faktu, że – jak w każdej działalności – nowoczesny sprzęt do rehabilitacji, technologię rehabilitacyjną czy inną metodę wdraża się, ale bez spojrzenia na szerszy kontekst całej organizacji. 
Często widzimy u naszych klientów sytuację, gdy w pracującej już placówce pojawia się:
– nowy fizjoterapeuta, który pracuje inną metodą niż pozostały personel fizjoterapeutów,
– nowy sprzęt do rehabilitacji lub diagnostyki.

Po wdrożeniu takich zmian najczęściej zostają one umieszczone na stronie internetowej jako “nowość w naszej placówce”, dodane do cennika i dodatkowo pojawia się informacja o tym, że “już można się umawiać na naszą nową usługę”. Po początkowym zainteresowaniu, usługa jednak często nie sprzedaje się zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ nie jest komunikowana we właściwy sposób, co prowadzi do narastającej frustracji – zarówno właścicieli ośrodka, jak i osoby odpowiedzialnej za wdrożenie nowej usługi rehabilitacji.Z naszych obserwacji wynika, że jest to częsty problem, który stosunkowo łatwo można naprawić, ale trudno to zrobić samodzielnie, ponieważ wymaga to połączenia wiedzy z wielu obszarów. Zarówno z fizjoterapii i zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w rehabilitacji, jak i zrozumienia odbiorców usługi rehabilitacji, procesu jej zakupu i podstaw nowoczesnego marketingu. 

Na bazie tych doświadczeń zbudowaliśmy proces, który pozwala klientowi sprawnie przeprowadzić reorganizację modelu pracy w swoim Centrum Rehabilitacji – zwłaszcza przy wdrażaniu do oferty nowej usługi rehabilitacji np. zrobotyzowanej rehabilitacji neurologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych robotów rehabilitacyjnych.

Nasza usługa najczęściej składa się z poniższych elementów:

Analiza oczekiwań klienta związanych ze zmianą modelu pracy w placówce;

Analiza otoczenia biznesowego klienta w zakresie podobnych usług w placówkach konkurencyjnych;

Przygotowanie planu wdrażania zmian z uwzględnieniem kontekstu organizacji klienta;

Wsparcie w tworzeniu oferty usługowej zbieżnej z już funkcjonującą ofertą;

Przeszkolenie personelu w zakresie oferowania, nowej, rozbudowanej oferty z uwzględnieniem potrzeb odbiorców.

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu nowoczesnej usługi rehabilitacji? Przepalasz budżet na działania marketingowe, które nie przynoszą pacjentów do ośrodka? 

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy omówić Twoje dotychczasowe działania i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie znaleźć nowe rozwiązania.

Zobacz inne materiały, które mogą Cię zainteresować:

previous arrow
next arrow

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić: