Doradztwo w reorganizacji modelu pracy

Wspieramy w każdym obszarze działalności terapeutycznej – od audytu i diagnozy stanu obecnego, przez budowę nowych lub reorganizację istniejących procesów wewnętrznych, na wzmocnieniu kompetencji kadry kończąc.

Reorganizacja modelu pracy jest bardzo często potrzebą, której się nie odczuwa na pierwszy rzut oka. Najczęściej wynika to z faktu, że – jak w każdej działalności – technologię czy metodę wdraża się, ale bez spojrzenia na kontekst całej organizacji. 
Często widzimy u naszych klientów sytuację, gdy w pracującej już placówce pojawia się:
– nowy fizjoterapeuta, który pracuje inną metodą niż pozostały personel,
– nowy sprzęt terapeutyczny lub diagnostyczny.

Po wdrożeniu takich zmian najczęściej zostają one umieszczone na stronie jako “nowość w naszej placówce”, dodane do cennika i dodatkowo pojawia się informacja o tym, że “już można się umawiać na naszą nową usługę”. Po początkowym zainteresowaniu, usługa jednak często nie sprzedaje się zgodnie z oczekiwaniami, co prowadzi do narastającej frustracji – zarówno właścicieli ośrodka, jak i osoby odpowiedzialnej za nową usługę.Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej problem leży w zupełnie innym miejscu – po prostu nie wykonano analizy potrzeb przed wdrożeniem tej usługi, jak i podczas samego wdrożenia do oferty nie zmieniono modelu pracy całego ośrodka – np. poprzez odpowiednie wdrożenie pozostałego personelu, kiedy i jak polecać nową usługę, gdzie są punkty styku pomiędzy poszczególnymi usługami w ofercie ośrodka, tak aby działał system poleceń wewnętrznych – i wielu innych rzeczy, których nie sposób wymienić bez dokładnej diagnozy.

Na bazie tych doświadczeń zbudowaliśmy proces, który pozwala klientowi sprawnie przeprowadzić reorganizację modelu pracy – zwłaszcza przy wdrażaniu do oferty nowych usług.
Nasza usługa najczęściej składa się z poniższych elementów:

Analiza oczekiwań klienta związanych ze zmianą modelu pracy w placówce;

Analiza otoczenia biznesowego klienta w zakresie podobnych usług w placówkach konkurencyjnych;

Przygotowanie planu wdrażania zmian z uwzględnieniem kontekstu organizacji klienta;

Wsparcie w tworzeniu oferty usługowej zbieżnej z już funkcjonującą ofertą;

Przeszkolenie personelu w zakresie oferowania, nowej, rozbudowanej oferty z uwzględnieniem potrzeb odbiorców.

Potrzebujesz wsparcia w przeorganizowaniu biznesu? Chcesz pozyskać więcej pacjentów?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy omówić Twoje dotychczasowe działania i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie znaleźć nowe rozwiązania.

Zobacz inne materiały, które mogą Cię zainteresować:

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić: