Doradztwo w planowaniu placówek rehabilitacyjnych

Wspieramy klientów planujących otwarcie nowego biznesu rehabilitacyjnego w zdefiniowaniu zakresu inwestycji i określeniu ich strategii rozwoju. 

Doradztwo w planowaniu nowych placówek

O ile na początku wstępny cel określić jest relatywnie łatwo, np.: „chcę zbudować dom seniora” lub „ta placówka ma być najlepszym centrum rehabilitacji w okolicy”, o tyle uszczegółowienie tych wstępnych założeń jest już trudniejsze, ponieważ wymaga szerszego spojrzenia, często z zaangażowaniem zewnętrznych ekspertów, którzy z innej perspektywy ocenią założenia nowo powstającego ośrodka.

Z naszego doświadczenia wynika, że ciężko jest znaleźć dwóch klientów, którzy chcą pracować dokładnie w taki sam sposób. W toku naszej pracy szukaliśmy sposobu na to, aby skutecznie wspomóc naszych klientów w planowaniu ich biznesów jeszcze przed ich uruchomieniem.

Docelowo zbudowaliśmy proces, który skutecznie pozwala klientom przejść przez planowanie ośrodka. Początkiem takiej współpracy jest zawsze warsztat wstępny, który spełnia kilka funkcji. Te najważniejsze to:

Określenie i zrozumienie celów, jakie klient stawia przed swoją inwestycją;

Doprowadzenie do sytuacji, w której cele klienta są dobrze opisane i komplementarne do siebie;

Weryfikacja dotychczasowych procesów – z udziałem zespołu klienta;

Opracowanie planu – przy uczestnictwie osób decyzyjnych omawiane są różne rozwiązania zauważonych problemów i przedstawiane plany działania;

Dodatkowo, taki warsztat pozwala też klientowi przetestować kompetencje konsultanta realizującego usługę. Dzięki temu, już na wczesnym etapie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy konsultant i klient są do siebie dopasowani;

Usługa, którą świadczymy opiera się przede wszystkim na dobrym dopasowaniu osób uczestniczących w projekcie.

Szukasz najlepszej strategii rozwoju placówki rehabilitacyjnej?

Bezpłatnie skonsultuj z nami wstępne założenia Twojego projektu i wspólnie sprawdźmy, czy możemy Ci pomóc.