Usługi…

Dzięki doświadczeniu w procesach badawczych, pomagamy naszym klientom w zakresie doboru odpowiednich narzędzi w projektowanych przez nich badaniach. Nasze wsparcie obejmuje także audyt posiadanego już sprzętu w celu uniknięcia jego dublowania.

Doradztwo w doborze narzędzi diagnostycznychDoradztwo w doborze narzędzi diagnostycznych

W ciągu dotychczasowej kariery zawodowej nasz zespół miał okazję uczestniczyć we wdrożeniach rozwiązań do diagnostyki narządu ruchu na praktycznie każdej uczelni wyższej prowadzącej kształcenie lub badania w zakresie szeroko pojętej analizy ruchu czy rehabilitacji. Wielokrotnie doradzaliśmy naszym klientom w każdym możliwym aspekcie związanym z taką inwestycją, w tym m.in. w:

Wyborze sprzętu;

Optymalizacji sprzętu pod kątem możliwości lokalowych;

Wsparciu w implementacji sprzętu w planowanych badaniach;

Szkoleniu personelu w zakresie wykraczającym poza standardowe szkolenie z obsługi;

Wsparcie w rozpoczynaniu badań – w tym czuwanie nad prawidłowym działaniem podczas pierwszych dni badawczych, a także konsultacji w zakresie weryfikacji planu badawczego z możliwościami sprzętowymi;

Integracji posiadanych narzędzi technologicznych i optymalizacji ich wykorzystania.Wiemy jak trudne jest dobranie sprzętu do potrzeb uczelni i rozumiemy, że często ciężko jest obiektywnie ocenić oferty podobnych rozwiązań technologicznych. Zdajemy sobie sprawę, że z powodu ciągłego rozwoju technologicznego, łatwo jest powielić sprzęt diagnostyczny.

Wszystkie te elementy powodują duże utrudnienie pracy zwłaszcza u osób, które specjalizują się przede wszystkim w badaniach i rozwoju naukowym. Śledzenie rozwiązań technologicznych to często dodatkowa praca, na którą nie zawsze ma się odpowiednią ilość czasu w ramach pracy naukowej.

W związku z powyższym, oferujemy usługę doradztwa w doborze narzędzi diagnostycznych dla uczelni, ale też dla każdej placówki, która chciałaby rozwinąć swoją ofertę o obiektywną diagnostykę narządu ruchu. 

Nasza usługa polega na m.in.:

Analizie potrzeb klienta w zakresie planowanych badań;

Analizie obecnej bazy sprzętowej pod kątem możliwości diagnostycznych oraz określeniu, czy do planowanych badań faktycznie konieczna jest inwestycja w nowy sprzęt diagnostyczny, czy też można wykorzystać już istniejące zaplecze;

Przedstawieniu dostępnych rozwiązań technologicznych w zakresie potrzebnym do realizacji planowanych działań badawczych;

Przeprowadzeniu ofertowania i analizie ofert z uwzględnieniem parametrów istotnych dla klientów (cena, możliwości lokalowe, parametry techniczne i inne, ważne dla klienta);

Wdrożeniu rozwiązania badawczego wraz ze wsparciem w budowie procedur i standardów diagnostycznych w przypadku, gdy zachodzi potrzeba dodatkowej certyfikacji laboratorium (np. w zakresie uzyskania certyfikacji ISO 9001).

Szukasz narzędzia diagnostycznego, które sprawdzi się w Twoich badaniach? Chcesz obiektywnie ocenić oferty podobnych rozwiązań technologicznych?

Podczas bezpłatnej konsultacji omówimy Twoją sytuację i sprawdzimy, czy potrafimy Ci pomóc.