Usługi

Doradzamy, szkolimy, pomagamy
w rozwoju ośrodkom rehabilitacji i uczelniom wyższym. 

Pomagamy w doborze i edukujemy z zakresu sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego. Porównujemy rozwiązania technologiczne, aby ułatwić Ci wybór. Doradzamy, jak zdobyć pieniądze i zmniejszyć koszt inwestycji. Wdrażamy nowoczesne technologie, szkolimy z zakresu ich wykorzystania i pomagamy w rekrutacji odpowiedniego personelu.

Co możemy dla Ciebie zrobić

Masz wyzwanie, z którym się zmagasz?

Skontaktuj się z nami a wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie!

Gutentor Advanced Text

Gutentor Advanced TextGutentor Advanced TextZ jakimi klientami pracujemy?

Prywatne placówki rehabilitacyjne i sportowe

Na przestrzeni lat obserwowaliśmy budowę i rozwój marki ogromnej liczby placówek, przez co rozumiemy ich potrzeby i pomagamy w uporządkowaniu procesów i znalezieniu najkrótszej ścieżki do rozwoju biznesu.

Domy seniora

Poprzez już zrealizowane projekty rozumiemy potrzeby inwestorów budujących takie placówki. Oferujemy wsparcie w opracowaniu docelowego kształtu inwestycji – od budowy koncepcji na marketingu kończąc.


Ośrodki sanatoryjne i uzdrowiskowe

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych technologii w wielu obiektach uzdrowiskowych. Wdrażamy nowe procesy terapeutyczne z uwzględnieniem specyficznych oczekiwań tych instytucji.

Szpitale i sektor publiczny

Szkoląc i prezentując nowoczesne rozwiązania technologiczne w szpitalach poznaliśmy ich wewnętrzne uwarunkowania i rozumiemy jak działają. Pomagamy w pozyskaniu  środków i  odpowiednim doborze sprzętu tak, aby spełnić zamierzony cel.


Uczelnie wyższe

Dzięki pracy z czołowymi polskimi uczelniami wyższymi nabyliśmy doświadczenia we współpracy z kadrą naukową. Dzięki znajomości trendów pomagamy w diagnozie potrzeb i projektowaniu laboratoriów diagnostycznych na najwyższym światowym poziomie.

Kluby i szkoły sportowe

Uczestnicząc w projektach badawczych na uczelniach poznaliśmy pierwsze potrzeby osób badanych oraz zrozumieliśmy potrzeby zawodników i trenerów. Wspieramy w zakresie pozyskiwania najnowocześniejszych technologii i ich implementacji w procesie treningowym.