logo-movendo-polska-skyfi

MOVENDO – NASZE INDEKSY

Technologia Movendo
indeksy diagnostyczne

Cyfrowe rozwiązania technologiczne i usługi, ukierunkowane na rozwój i innowacje w zakresie prewencji, rehabilitacji i ogólnego dobrostanu.

W dziedzinie inżynierii biomedycznej, Movendo Technology posiada ugruntowaną renomę w zakresie wdrażania do stosowania i użytkowania najnowocześniejszych technologii zrobotyzowanych.

Od momentu powstania, sposób działania Movendo pozwolił na rozwój technologii, które pozwalają terapeutom i pacjentom stosować spersonalizowane metody rehabilitacji ukierunkowane na poprawę funkcjonalną i czynności motorycznych. Poprzez wprowadzenie indeksów, Movendo przenosi koncepcję rozwiązań cyfrowych na zupełnie nowy poziom, tworząc innowacyjne rozwiązanie z punktu widzenia prowadzenia biznesu medycznego i wspierania procesu rehabilitacji, tak aby nasi partnerzy i klienci na całym świecie odnosili z tego jak najwięcej korzyści.

Indeksy opracowane przez nas umożliwiają dostarczenie konkretnych odpowiedzi na istotne pytania dotyczące stanu pacjenta, takie jak np. ryzyko upadku, stan funkcjonalny stawu kolanowego po interwencji chirurgicznej oraz oceny sportowca. Kolejne indeksy są obecnie opracowywane w oparciu o kliniczne i naukowe partnerstwa, które Movendo nawiązało poprzez sieć składającą z wiodących ośrodków w wielu krajach.

Movendo-hunova-ocena-stawu-kolanowego

Indeksy rehabilitacyjne

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej.