logo-movendo-polska-skyfi

KNEE INDEX

Funkcjonalna ocena
i rehabilitacja kolana

Movendo-Knee-index-skyfi

Pierwszy funkcjonalny indeks oceny kolana

Knee index jest indeksem oceny dla pacjentów ze schorzeniami kolan i w całym procesie operacji kolana.

Pomaga fizjoterapeutom zaplanować optymalną, zindywidualizowaną rehabilitację wraz ze ścieżką dopasowaną do potrzeb pacjenta. Ocena pacjenta wykorzystująca knee index w testach wyznacza:

Check-mark_blue

Pasywny i aktywny zakres ruchu w kolanie

Check-mark_blue

Pooperacyjne deficyty proprioceptywne w kończynie

Check-mark_blue

Dystrybucję obciążeń

Check-mark_blue

Siłę kończyn dolnych

Check-mark_blue

Kontrolę motoryczną

Check-mark_blue

Postawę

Check-mark_blue

Postęp pacjenta w trakcie procesu rehabilitacji

Check-mark_blue

Powrót do zdrowia poprzez porównanie wskaźników kończyny operowanej i zdrowej

Movendo-smith&nephew-skyfi
Movendo
OdtwórzPlay

Zobacz wideo o Knee Index

Performance-index-movendo-badania
Knee Index
System wieloczujnikowy

Wieloczujnikowe rozwiązanie stworzone do pracy z urządzeniami hunova, huno i huno S wykorzystuje technologię inercyjną w aplikacjach dla pacjentów. Wykorzystanie do 3 czujników pozwala na rozszerzenie możliwości oceny za pomocą urządzeń Movendo.

Wieloczujnikowe rozwiązanie pozwala klinicystom na ocenę zakresu ruchu w kolanie. Parametr ten jest kluczowy w procesie oceny pacjenta podczas powrotu do zdrowia po urazie lub operacji.

Pomiary są przechowywane w pamięci komputera i służą do wygenerowania dedykowanego raportu porównującego zakresy ruchu pacjenta we wszystkich płaszczyznach.

Zestawiając te pomiary z oceną wykorzystującą knee index, fizjoterapeuta uzyskuje kompletną ocenę pacjenta.

Slide 1

Knee index został stworzony, aby połączyć ocenę i rehabilitację w prostym i automatycznym narzędziu. Umożliwia to fizjoterapeucie dostosować ścieżkę rehabilitacji pacjenta do jego potrzeb.

Slide 1

Knee index został stworzony, aby połączyć ocenę i rehabilitację w prostym i automatycznym narzędziu. Umożliwia to fizjoterapeucie dostosować ścieżkę rehabilitacji pacjenta do jego potrzeb.

previous arrow
next arrow

Chcesz przeprowadzić kompleksowy program rehabilitacji po operacji kolana? 

W czasie krótkiej, bezpłatnej konsultacji, porozmawiamy o Twoich dotychczasowych działaniach i omówimy rozwiązania, które mogą przynieść pożądane rezultaty.

Indeks i rezultaty

Knee index to sumaryczny wynik reprezentujący funkcjonalny stan kolana przed operacją uzyskany za pomocą oceny zebranej w 7 obszarach.

Jeśli deficyt zostanie wykryty w jednym lub kilku obszarach funkcjonalnych, knee index sugeruje ścieżkę rehabilitacji skoncentrowaną na pracy w tych obszarach.

knee indeks movendo tłumaczenie

Ścieżka terapeutyczna

knee-index-proces-rehabilitacyjny-schemat-skyfi
knee-index-urazy-kolana-diagnostyka-movendo-skyfi

Sugestie treningowe

Knee index obejmuje kilka obszarów funkcjonalnych i daje wskazówki, które z nich posiadają ograniczenia funkcjonalne. Bazując na ocenie algorytm sugeruje ukierunkowany program rehabilitacyjny wraz z indywidualnymi ćwiczeniami.  

(Uzyskane rezultaty są przedstawiane za pomocą kolorów świateł drogowych w celu ułatwienia ich odczytu i interpretacji.)

Knee-index-rehabilitacja-funkcjonalna-movendo-skyfi
Slide
Korzyści
Korzyści dla pacjenta:
Potencjalnie krótszy czas rehabilitacji
Poprawa w aktywnościach życia codziennego np. wchodzenie i schodzenie ze schodów
Trening zorientowany na potrzeby pacjenta w celu lepszej kontroli kul/laski
Dane automatycznie zorganizowane w jednym obiektywnym raporcie
Efektywność ćwiczeń dzięki większemu zaangażowaniu pacjenta oraz maksymalizacji czasu terapii
Możliwość dostosowywania terapii wykorzystując różne poziomy trudności ćwiczeń
Poprawa kontroli posturalnej i przeniesienia ciężaru ciała
Korzyści dla ośrodka:
Bardziej efektywne monitorowanie postępów pacjenta
Obiektywne raportowanie i niezawodne dane
Spersonalizowane sugestie treningów oparte na specyficznych deficytach indywidualnych pacjentów
Progresywna kontrola przenoszenia ciężaru
Łatwe zarządzanie rehabilitacją pooperacyjną

Poznaj nasze pozostałe indeksy