Analiza biegu i chodu

Zapobiegaj i zarządzaj leczeniem urazów z wykorzystaniem analizy chodu

Analiza biegu i chodu dostarcza informacji o tym, w jaki sposób dana osoba chodzi lub biega. Podczas takiego badania można wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia do pomiaru i analizy ruchów, dzięki czemu jednocześnie można zidentyfikować nieprawidłowości z punktu widzenia biomechaniki ruchu w trakcie cyklu chodu. Głównym zastosowaniem analizy chodu jest ocena i zaradzenie przyczynom, które wpływają na zdolność poruszania się. Jednocześnie, analiza chodu jest również szeroko stosowana w sporcie, aby pomóc zawodnikom zwiększyć swoje możliwości, biegać efektywniej oraz identyfikować asymetrie i deficyty, dzięki czemu można zapobiegać kontuzjom lub skuteczniej je leczyć.

Noraxon-chód-po-macie-ciśnienia-podeszwowego

Korzyści z analizowania mechaniki chodu i biegu

Analiza chodu z wykorzystaniem narzędzi Noraxon pozwala użytkownikom na obiektywną i dokładną identyfikację wzorców ruchowych, których nie widać “gołym okiem”. Dzięki temu można wdrożyć plan treningowy lub plan usprawniania, który jest obiektywny i bazuje na rzetelnych danych. Kompletny system Noraxon pozwala użytkownikom na efektywną analizę wszystkich aspektów podczas czynności lokomocyjnych, w tym: kinematykę cyklu chodu, mechanikę uderzenia piętą, rozkład gęstości ciśnienia podeszwowego i inne parametry czasowo-przestrzenne, jak kadencja czy długość cyklu chodu wraz z zsynchronizowanym, referencyjnym obrazem wideo.


Analiza chodu – stosowane narzędzia

Dzięki zastosowaniu wielonarzędziowej platformy programowej, użytkownicy mogą jednocześnie rejestrować wiele rodzajów – serii – danych biomechanicznych z wielu różnych urządzeń. Wszystkie zintegrowane urządzenia są automatycznie synchronizowane, a dane są dostępne w łatwy sposób. Pozwala to na szybkie, ale jednocześnie także bardzo dokładne przeanalizowanie, jak ludzkie ciało się porusza i jakie czynniki mają wpływ na ten ruch. Nasze zintegrowane oprogramowanie pozwala użytkownikom na prostą integrację różnych narzędzi pomiarowych, tak aby dopasować idealnie zarówno do budżetu, jak i indywidualnych potrzeb badawczych i diagnostycznych.

Noraxon-oprogramowanie-heksagon

Sugerowany sprzęt – analiza chodu i analiza biegu

Wybierz swój własny zestaw narzędzi do analizy chodu i biegu z całej puli dostępnych produktów Noraxona, aby stworzyć system szyty na miarę potrzeb.