Ultium EMG
FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące
Ultium EMG

Do czego służy system
Ultium EMG?

W bardzo dużym skrócie – jest to aparat do pomiaru i analizy aktywności mięśni z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej, czyli pomiaru sygnału bioelektrycznego mięśni za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni skóry nad mięśniem.

Czy mogę wykorzystać elektromiografię w terapii?

Tak, Ultium EMG posiada szerokie zastowanie w treningu – jeden z modułów oprogramowania to moduł do biofeedbacku, gdzie możemy projektować ćwiczenia w oparciu o wizualizację napięcia poszczególnych mięśni.

Noraxon-Ultium-EMG-elektromiografia-powierzchniowa-w-czasie-chodu-Skyfi

.

 • Do czego służy system Ultium EMG?

  W bardzo dużym skrócie – jest to aparat do pomiaru i analizy aktywności mięśni z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej, czyli pomiaru sygnału bioelektrycznego mięśni za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni skóry nad mięśniem.

 • Jakie rzeczy pomoże mi zbadać Ultium EMG?

  Standardowo – pomoże w odpowiedzi na podstawowe pytanie, jakie można zadać sobie podczas wykorzystania EMG powierzchniowego, czyli:

  • Czy mięsień jest aktywny?
  • Czy mięsień jest mniej lub bardziej aktywny?
  • Kiedy mięsień jest włączony lub wyłączony?
  • Jak bardzo aktywny jest mięsień?
  • Jak bardzo mięsień się męczy?

  Z uwagi na to, że zwłaszcza na początku te pytania wydają się do siebie podobne, przygotowaliśmy na ten temat odcinek podcastu -> https://www.skyfi.pl/2023/04/19/029-emg-semg-elektromiografia-powierzchniowa-5-pytan/

 • Ile czujników musi mieć system Ultium EMG?

  Do rozpoczęcia pracy – wystarczy jeden czujnik. Już jeden czujnik pozwoli na pomiar aktywności mięśniowej wybranego mięśnia, co więcej czujnik ten w zależności od konfiguracji i preferencji użytkownika może być wykorzystywany do pomiarów różnych mięśni w oddzielnych zapisach. Dodatkowo każdy czujnik EMG posiada wbudowany zestaw czujników IMU (Inertial Motion Unit), w którego skład wchodzi:

  • akcelerometr (dokonujący pomiarów przyśpieszenia liniowego);
  • żyroskop (dokonujący pomiarów prędkości kątowych)
  • magnetometr (dokonujący pomiarów pola magnetycznego – orientacji czujnika względem ziemi). 

  Informacje o powyższych wartości w osiach XYZ są dostępne w oprogramowaniu i mogą dostarczać dodatkowych informacji na temat zmian położenia czujnik w przestrzeni w trakcie pracy z systemem, podczas tworzenia raportów oceniających aktywność mięśniową w oprogramowaniu myoResearch jak i podczas ewentualnej dalszej analizy danych po ich wyeksportowaniu w oprogramowaniach firm trzecich.

 • To ile powinienem kupić czujników?

  Co do zasady, ilość czujników w systemie powinna być podyktowana planowanymi badaniami. Główna zasada jest następująca: jeden czujnik Ultium EMG = jeden mięsień. Tak więc, jeżeli nasze badanie obejmuje np. pomiar 8 mięśni, konieczne jest zakupienie 8 czujników. W celu doboru optymalnej konfiguracji możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 732 192 424 lub adresem mailowym: biuro@skyfi.pl

 • Ile czujników najczęściej kupują klienci?

  Najczęściej wybierane są zestawy 8 czujnikowe, pozwala to na dosyć swobodną pracę i wykonanie większości badań.

 • Kupiłem 8 czujników, ale po czasie chciałbym zbadać więcej mięśni, co wtedy?

  Jeden odbiornik Ultium może obsłużyć do 16 czujników linii Ultium. W takim przypadku należy po prostu dokupić dodatkowe czujniki oraz ładowarkę. Te ostatnie są tak zaprojektowane, że mieszczą maksymalnie do 9 czujników linii Ultium, a zestawy 8-kanałowe standardowo posiadają jedną ładowarkę.

 • Czy można używać więcej niż jednego odbiornika jednocześnie?

  Tak, dzięki opcji synchronizacji można bez problemu używać więcej niż jednego odbiornika linii Ultium jednocześnie.

 • Co oznacza linia urządzeń Ultium?

  Linia urządzeń Ultium oznacza najnowszą wersję narzędzi do pomiarów biomechanicznych firmy Noraxon. Charakteryzuje się one między innymi jednym zunifikowanym odbiornikiem sygnału oraz uniwersalną ładowarką do czujników linii Ultium. W skład linii urządzeń Ultium wchodzą czujniki do:

  • pomiaru elektromiografii powierzchniowej (Ultium EMG) wraz z wszystkimi czujnikami dodatkowymi typu SmartLead (czujnik siły ścisku dłoni, czujniki liniowe siły, wkładki do pomiaru ciśnienia podeszwowego, goniometry itd. Pełna lista na stronie: www.skyfi.pl/noraxon-czujniki-ultium-smartlead/ 
  • rejestracji i analizy ruchu w przestrzeni trójwymiarowej w oparciu o  czujniki inercyjne (IMU) – Noraxon Ultium Motion oraz dedykowany model ciała człowieka.
 • Czy różne czujniki z linii Ultium można ze sobą łączyć?

  Tak, czujniki linii Ultium można ze sobą łączyć w dowolnej konfiguracji w obrębie jednego lub kilku połączonych ze sobą odbiorników sygnału Ultium, dzięki czemu można budować swoje laboratorium biomechaniczne etapami i w zależności od potrzeb. W przypadku gdy nie ma potrzeby korzystania z modelu analizy ruchu całego ciała (16 czujników IMU) możliwe jest skonstruowanie systemu, który składa się z 7 czujników inercyjnych i 8 czujników EMG.

 • Czy czujniki są przypisane fabrycznie do konkretnego mięśnia?

  Nie, jest pełna dowolność zmiany ich miejsca ułożenia. Oprogramowanie dysponuję tzw. mapą mięśni, która ułatwia ich oznaczanie przy ustalaniu protokołu pomiarowego.

 • Co oznacza „ustalenie protokołu pomiarowego”?

  W oprogramowaniu MR3 możliwe jest zaplanowanie przebiegu całego badania – od zaznaczenia, jakie mięśnie badamy (co ma na celu ich opisanie, aby wiedzieć, czy np. czujnik nr 3 to mięsień po lewej czy po prawej stronie ciała i na jakim mięśniu). Możemy również w bardziej zaawansowany sposób projektować badanie, od ustalenia jego maksymalnego czasu trwania (przy pomiarze  ciągłym), przez ustalenie sekwencji pomiarowej – gdzie przy odpowiednim instruktażu ze strony  wykonującej badanie, pacjent wykonuje ruchy w określonych wcześniej sekwencjach. Takie  podejście znacząco ułatwia obróbkę danych.

 • Czy możliwe jest stworzenie własnego protokołu pomiarowego / procedury pomiarowej / sekwencji pomiarowej / przebiegu badania?

  Tak, w oprogramowaniu MR3 możliwe jest zaprojektowanie całego badania, użytkownik ma możliwość skorzystania z pomiaru ciągłego z ustalonym wcześniej według własnych potrzeb:

  • maksymalnym czasem trwania pomiaru,
  • ilością czujników wykorzystywanych w badaniu,
  • położeniem czujników na wybranych mięśniach, 
  • rodzajem danych jakie rejestrują czujniki,
  • dostępem przez badanego do sygnału biofeedback i jego formy,
  • rodzajem obróbki sygnału EMG (filtrowanie, wygładzanie, normalizacja).

  Dodatkowo użytkownik ma możliwość stworzenia własnej sekwencji pomiarowej, gdzie przy odpowiednim instruktażu ze strony wykonującej badanie, pacjent wykonuje ruchy w określonych wcześniej sekwencjach. Przy projektowaniu własnych sekwencji pomiarowej użytkownik ma możliwość określenia dodatkowo m.in:

  • ilości aktywności składających się na badanie, 
  • czasu trwania danej aktywności oraz przerwy miedzy poszczególnymi aktywnościami,
  • sygnałów dźwiękowych informujących badanego, o kolejnych krokach badania.
 • Jakie funkcje ma oprogramowanie do obsługi systemu?

  Oprogramowanie posiada bardzo rozbudowane możliwości z głównych można wymienić:

  • obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału EMG, biofeedback podczas treningu,
  • kompleksowa obróbka sygnału (filtrowanie, wygładzanie, normalizacja (m.in. RMS i MVC), korekcja szumów EKG,
  • tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych,
  • generowanie niestandardowych parametrów w oparciu o własne formuły obliczeniowe w oparciu o składnie języka Python,
  • możliwość porównania dwóch pomiarów w jednym raporcie ze wskazaniem różnic procentowych w wynikach,
  • gotowe szablony raportów dedykowane do np. m.in. analizy amplitudy sygnału, czasu aktywacji mięśni i kolejności ich uruchamiania, koordynacji i symetrii pracy mięśni, analizy zmęczenia mięśni, pracy z biofeedbackiem,  treningu i oceny w terapii nietrzymania moczu, 
  • pomiar jakości elektrod oraz oczyszczenia skóry poprzez weryfikację impedancji bazowej przyklejonych do skóry elektrod,
  • szeroki zakres eksportu danych w postaci plików: *.csv, *.cd3, *.slk, Matlab (*.mat), Biovison (*.bvh),
  • dostęp do wbudowanych jak i możliwość tworzenia własnej bazy danych normatywnych,
  • baza gotowych protokołów pomiarowych i możliwość tworzenia własnych raportów,
  • integrację z innymi narzędziami biomechanicznymi taki jak: systemy inercyjnej analizy ruchu Noraxon Ultium Motion, systemami analizy wideo Noraxon NiNOX, platformami i bieżniami ciśnienia podeszwowego Noraxon i Zebris, wkładkami do butów Medilogic, platformami sił reakcji podłoża AMTI; Bertec; Kistler; systemami posiadającymi wyjścia analogowe Biodex; Primus RS; Humac Norm.
 • Co oznacza przetwarzanie danych?

  Sygnał EMG rejestrowany przez czujniki Ultium jest standardowo tzw. „surowym” sygnałem, niepoddanym obróbce. Istnieje kilka metod przetwarzania sygnału, od filtracji, przez RMS czy też wygładzanie sygnału, które są ustandaryzowane i szeroko opisane w literaturze dotyczącej EMG, aczkolwiek podczas szkoleń z obsługi instruktor omawia te funkcjonalności.

 • Co rejestrują czujniki, jak wygląda rejestrowany sygnał, jak rejestrowany sygnał może być przetwarzany?

  Czujniki rejestrują sygnał EMG wynikający z pojawiających się potencjałów czynnościowym włókien mięśniowych powstających na skutek depolaryzacji i repolaryzacji w błonach pobudliwych komórek mięśnia. Nie filtrowany (za wyjątkiem filtra szerokopasmowego wzmacniacza) i nieprzetworzony sygnał EMG zwany jest surowym sygnałem EMG i mieści się  on w zakresie pomiędzy +/- 5000 uV (atleci!), a typowa częstotliwość wyładowań mieści się w zakresie 6 do 500 Hz, z największym nasileniem w zakresie pomiędzy ~ 20 a 150 Hz. Najczęściej dla ułatwienia analizy danych stosuje się metody przetwarzania sygnału, począwszy od filtracji, wygładzania sygnału, zastosowania RMS, czy też normalizacji MVC. Wszystkie te metody są szeroko opisane w literaturze, a dodatkowo w czasie szkolenie wykwalifikowany instruktor omawia te funkcjonalności.

 • Co oznacza raportowanie danych?

  Sygnał EMG po zarejestrowaniu i poddaniu odpowiedniej obróbce może być również poddany analizie zakończonej raportem. Oprogramowanie posiada kilkanaście szablonów raportów a także umożliwia tworzenie własnych raportów i obliczeń.

 • Czy oprogramowanie jest dodatkowo płatne?

  Nie, każdy system Noraxon Ultium EMG wyposażony jest  w moduł MyoMuscle biomechanicznej platformy oprogramowania Noraxon MyoResearch MR3. MyoMuscle to dedykowane oprogramowanie do obsługi systemu wraz z jego akcesoriami SmartLead, rejestracji, przechowywania danych oraz generowania raportów. Użytkownik ma możliwość skorzystania z dwóch „pływających” licencji, które mogą jednoczasowo być uruchomione na dwóch komputerach z możliwością ich dezaktywacji i aktywacji na innych komputerach w dowolnym momencie za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo licencja pozwala na pozyskanie nieograniczonej liczby licencji do analizy danych dla studentów i pracowników uczelni wyższych.

 • Czy są różne wersje oprogramowania do EMG?

  Jest tylko jedna wersja oprogramowania MR3 MyoMuscle posiadająca możliwość rejestracji, przetwarzania, analizowania, raportowania i eksportu danych. Co nie zawsze jest standardem przy systemach innych producentów.

 • A co oznacza moduł MyoMuscle?

  Noraxon zaprojektował oprogramowanie tak, aby obsługiwało różne narzędzia biomechaniczne. MyoMuscle to moduł do obsługi EMG. Istnieją inne moduły, które kupuje się wraz z innymi narzędziami biomechanicznymi: MyoMotion – do obsługi systemów IMU Noraxon. MyoPressure – do obsługi platform i bieżni z matrycami Zebris oraz wkładek Medilogic. MyoForce – do obsługi platform AMTI, Kistler i Bertec. MyoAnalog – do synchronizacji systemów izokientycznych oraz innych generujących sygnał analogowy. Te moduły są dostępne po zakupie odpowiedniej licencji lub sprzętu.

 • Mam kilka modułów MR3, a co z danymi?

  Modułowość MR3 oznacza, że można integrować różne narzędzia ze sobą, ale wszystkie dane będą przechowywane w jednej, spójnej bazie danych. To oznacza nie tylko łatwiejszą obsługę tych danych, ale też przede wszystkim możliwość użycia danych z różnych modułów w jednej analizie i jednym raporcie!

 • Czy są jakieś opłaty za korzystanie z oprogramowania?

  Nie, licencja jest wieczysta, natomiast po okresie gwarancji możliwe są dodatkowe, płatne aktualizacje oprogramowania – raz w roku Noraxon udostępnia jedną dużą aktualizację wprowadzającą nowe algorytmy, szablony raportów i inne opcje.

 • Na ilu komputerach możliwe jest zainstalowanie oprogramowania?

  Standardowo Użytkownik ma możliwość skorzystania z dwóch „pływających” licencji, które mogą jednoczasowo być uruchomione na dwóch komputerach z możliwością ich dezaktywacji i aktywacji na innych komputerach w dowolnym momencie za pośrednictwem sieci Internet. Oprogramowanie nie wymaga żadnego klucza sprzętowego, aktywację oprogramowania wykonuje się raz do momentu jego dezaktywacji. Dodatkowo licencja pozwala na pozyskanie nieograniczonej liczby licencji do analizy danych dla studentów i pracowników uczelni wyższych. 

 • Czy jest jakaś forma bezpłatnej licencji?

  Tak, jeżeli sprzęt jest zakupiony i użytkowany przez uczelnię – możliwe jest uzyskanie licencji bezpłatnych dla studentów – do nauki i ćwiczeń. W celu poznania szczegółowych informacji możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 732 192 424 lub adresem mailowym: biuro@skyfi.pl

 • Zmieniłem komputer, co z licencją?

  Można dowolną ilość razy aktywować i dezaktywować licencję, pod warunkiem, że jednocześnie jest aktywna na dwóch komputerach (lub większej ilości, równej ilości licencji). Przed przeniesieniem na nowy komputer – należy ją wyłączyć w opcjach oprogramowania. Jeżeli z jakichś przyczyn nie było to możliwe (np. uszkodzenie komputera) – skontaktuj się z nami, na pewno znajdziemy rozwiązanie.

 • Czy czujniki mocno ograniczają ruchy?

  Nie, czujniki nie ograniczają w żaden sposób ruchów.

 • Jak duże są czujniki Ultium EMG?

  Czujniki Ultium EMG są małe gabarytowo (ok. 3,7 x 2,5 x 1,7 cm – dla porównania, klasyczne pudełko zapałek to ok. 5,3 x 3,5 x 1,6 cm). I bardzo lekkie (masa ok. 14 gramów – gdy przeciętny smartfon waży od 150 do 200 gramów).

 • Z jaką częstotliwością czujniki wysyłają dane?

  2000 lub 4000 Hz. W zależności od tego co ustawimy w programie i czy jest włączony moduł IMU, czy nie.

 • Z jaką rozdzielczością czujniki rejestrują dane?

  Czujniki rejestrują dane z rozdzielczością 24-bit. Jest to jeden z najwyższych wyników na rynku, a zasada jest taka, że im większa rozdzielczość, tym dokładniejszy pomiar. Większość systemów ma rozdzielczość do 16-bit. Nie.

 • Czy ilość czujników ma wpływ na częstotliwość?

  Częstotliwość jest stała niezależnie od ilości czujników. Są systemy, gdzie im więcej czujników, tym mniejsza częstotliwość pracy, ale Ultium EMG do nich nie należy. Jedyne co wpływa na częstotliwość to włączenie lub wyłączenie czujnika IMU.

 • Jak długo można prowadzić pomiary?

  Baterie pozwalają na maksymalnie 8h pracy.

 • Ile trwa ładowanie czujników Ultium?

  Ok. 3h.

 • Jak daleko od odbiornika może być badana osoba?

  Jeżeli zależy nam podglądzie rejestrowanych przez czujniki danych w czasie rzeczywistym to badany powinien znajdować się do około 30m od odbiornika danych (bez przeszkód pomiędzy badanym a odbiornikiem). Jeżeli badany wyjdzie poza zasięg odbiornika system będzie dalej rejestrował dane zapisując je na wewnętrznej pamięci czujników, po ponownym wejściu badanego w zasięg odbiornika dane zarejestrowane poza zasięgiem zostaną uzupełnione.

 • Czy znalezienie się poza zasięgiem odbiornika powoduje utratę danych?

  Nie, urządzenia posiadają wbudowaną pamięć. W przypadku wyjścia poza zasięg odbiornika, pomiar jest cały czas realizowany. Ważne jest, żeby początek i koniec pomiaru był w zasięgu odbiornika. Dane są później uzupełniane i synchronizowane.

 • Jak długo trwa uzupełnianie danych po wyjściu czujników poza zasięg odbiornika?

  To zależy od długości pomiaru i czasu poza zasięgiem odbiornika. Dane są uzupełniane albo od razu po zakończeniu pomiaru – transmisją bezprzewodową (co trwa dłużej), albo po zdjęciu czujników z osoby badanej i umieszczeniu ich w ładowarce – przewodów (co trwa krócej).

 • Jak długa jest gwarancja?

  Standardowo gwarancja wynosi rok, ale w ramach indywidualnej konfiguracji systemu może zostać wydłużona do nawet 5 lat. Co niezwykle istotne i wyróżniające system Noraxon Ultium EMG to to, że baterie czujników objęte są GWARANCJĄ DOŻYWOTNIĄ. Oznacza to, że jeżeli baterie czujników wyeksploatują się przed upływem 10 lat, producent bezpłatnie wymieni je na nowe. 

 • Czy baterie objęte są gwarancją?

  W odróżnieniu od większości innych producentów – Tak.

  Noraxon oferuje tutaj tzw. „Lifetime battery replacement”. Po odesłaniu czujnika do serwisu, bateria jest wymieniana bezpłatnie, jak długo produkt będzie w swoim „czasie życia” – standardowo wyroby medyczne mają od 7 do 10 lat czasu życia. Podczas gwarancji – klient nie ponosi kosztu wysyłki. Po zakończeniu gwarancji na system, wymiana baterii jest nadal bezpłatna, ale konieczne będzie pokrycie kosztów transportu.

 • Czy trwałość baterii spada?

  Tak, jak każdej baterii. Po ok. 300 pełnych cyklach ładowania i rozładowania, pojemność może zacząć się obniżać. Obniżenie pojemności oznacza, że czas pracy na baterii się skraca. Jeżeli ten czas skróci się do mniej niż 5h, warto rozważyć skorzystanie z wymiany baterii – która jest bezpłatna.

 • Czy Noraxon Ultium EMG to to samo co Telemyo 2400, Telemyo DTS, Desktop DTS, miniDTS czy Clincal DTS?

  Noraxon Ultium EMG to najnowsza generacja systemów EMG firmy Noraxon. Telemyo 2400 to pierwszy system z odbiornikiem bezprzewodowym, ale kablowym podłączeniem czujników do odbiornika pacjenta. Systemy linii DTS (Direct Transmission System) to pierwsza generacja całkowicie bezprzewodowych czujników EMG od firmy Noraxon.

  System Ultium jest rozwinięciem i ulepszeniem tej konstrukcji: czujniki są mniejsze, częstotliwość rejestracji – większa, technologia wykorzystująca wbudowaną pamięć – ulepszona (umożliwia dwa rodzaje transmisji – także z ładowarki), pojawiło się IMU a same odprowadzenia do mięśnia – są oparte o jedyne takie na rynku rozwiązanie jakim jest SmartLead.

 • Czym jest SmartLead?

  SmartLead to unikalna funkcjonalność systemów EMG od firmy Noraxon. Polega to na tym, że jeżeli zamienimy odprowadzenie do rejestracji danych z mięśni na inne odprowadzenie wyposażone w inny typ czujnika biomechanicznego – czujnik zmienia swoją funkcjonalność. Opiera się to na koncepcji takiej, ze czujnik Ultium EMG jest platformą do danych, to jego odłączalna końcówka (właśnie SmartLead) określa jego funkcjonalność. W poprzednich generacjach – jeżeli chcieliśmy mieć np. dodatkowo goniometr – był to osobny czujnik, ograniczony funkcjonalnością do pomiaru kąta. Teraz – ten czujnik ma zawsze funkcję pomiaru EMG. Goniometr z możliwością odłączenia, sprawia, że akcesoria są tańsze, a ewentualny serwis – prostszy. Szerszy opis czujników SmartLead dostępny na stronie: https://www.skyfi.pl/noraxon-czujniki-ultium-smartlead/

 • Czy mogę wykorzystać elektromiografię w terapii?

  Tak, Ultium EMG posiada szerokie zastosowanie w treningu – jeden z modułów oprogramowania jest dedykowany do pracy z biofeedbackiem, gdzie kompleksowo możemy projektować ćwiczenia w oparciu o wizualizację napięcia poszczególnych mięśni w czasie rzeczywistym a po zakończonej terapii zaprezentować pacjentowi pełen raport poprawności wykonywanych ćwiczeń. Przykładem specjalistycznego protokołu do terapii, który jest wbudowany w moduł oprogramowania MyoMuscle jest protokół stosowany w przypadku wysiłkowego nietrzymaniu moczu, więcej o tym typie terapii: https://www.skyfi.pl/emg-terapia-dna-miednicy/

 • A jeżeli chcę, czy mogę używać EMG tylko do biofeedbacku?

  Tak. W tym celu czujniki Ultium EMG posiadają także wbudowany moduł Bluetooth. Dzięki temu do 4 czujników może się połączyć się oprogramowaniem na tabletach opartych o Android i realizować zadania treningowe. Skontaktuj się z nami po wycenę takie uproszczonego zestawu (nie posiadającego modułu analitycznego oraz odbiornika Ultium).

 • Ile kosztuje system Noraxon EMG?

  Cena systemu Noraxon zależy od wielu czynników, m. in. ilości czujników, akcesoriów dodatkowych, gwarancji itd., natomiast dla przykładu, 8-kanałowy system EMG Ultium, z dwuletnią gwarancją to koszt ok. 113 000 – 124 000 PLN brutto (8% VAT).

  System Ultium EMG Biofeedback, dwukanałowy, tylko z aplikacją na tablet to koszt ok. 30 000 brutto.

 • Czy systemy EMG często wykorzystuje się w terapii?

  Coraz częściej EMG są wkorzystywane także w terapii. Np. wg danych z rynku USA, w zeszłym roku, po raz pierwszy większość sprzedaży systemów EMG była skierowana do rynku klinicznego/terapeutycznego, a nie do uczelnianego. Zwyczajowo – po kilku latach ten trend zaczyna się pojawiać także w Europie.

 • Mam system analizy ruchu, czy mogę podłączyć do niego system Ultium EMG?

  Oczywiście, dla wiodących producentów – takich jak Qualisys i Vicon, podłączenie nie wymaga nawet dodatkowych akcesoriów, wystarczy dodatkowa paczka sterowników. Dla innych systemów/producentów konieczne może być dokupienie zestawu wyjść analogowych, które pozwolą na wprowadzenie sygnału do systemu motion capture. Skontaktuj się z nami, chętnie zweryfikujemy możliwość podłączenia systemu.

 • Gdzie kupić materiały zużywalne (elektrody, naklejki do mocowania czujników, opaski elastyczne itp.)? Jak to najlepiej zrobić?

  Najprościej – wypełnij formularz na naszej stronie z akcesoriami Noraxon, poznasz ceny jednostkowe, zapoznasz się z różnymi wariantami a zwrotnie otrzymasz ofertę z gwarancja ceny. Formularz znajdziesz tutaj: https://www.skyfi.pl/noraxon-materialy-zuzywalne/

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem maila: biuro@skyf.pl oraz telefonu +48 732 192 424

Zastanawiasz się czy Ultium EMG sprawdzi się w Twojej sytuacji?

Umów się na bezpłatną konsultację z wieloletnim praktykiem systemów EMG i innych systemów badawczych.