Terapia dna miednicy

Badanie i terapia dna miednicy

Terapia mięśni dna miednicy to metoda leczenia wykorzystująca zasady fizykoterapii w celu zapewnienia skutecznej regeneracji mięśni dna miednicy. Celem terapii jest poprawa siły i funkcji tych mięśni w celu złagodzenia bólu, ich osłabienia i dysfunkcji.

Noraxon-Ultium-EMG

Analiza EMG Noraxon

Stosowanie systemu Noraxon EMG do terapii mięśni dna miednicy z biofeedbackiem może pomóc pacjentom zrozumieć, jak wzmocnić lub rozluźnić mięśnie dna miednicy w celu poprawy czynności jelit lub pęcherza. Terapia mięśni dna miednicy z biofeedbackiem to bezbolesny proces, który wykorzystuje czujniki EMG do wyświetlania aktywności mięśni na ekranie komputera. Ta informacja zwrotna jest wykorzystywana, aby pomóc pacjentowi w odzyskaniu czucia, a z upływem czasu, przy powtarzalnych ćwiczeniach, pomaga kontrolować mięśnie dna miednicy. Wykazano, że EMG Biofeedback ułatwia naukę oraz zwiększa świadomość prawidłowego skurczu mięśni dna miednicy, a także przyspiesza postęp i zwiększa motywację pacjentów do kontynuowania ćwiczeń, gdy obserwują wymierną poprawę. Dla klinicystów biofeedback stanowi cenne źródło obiektywnych informacji, które można udokumentować wraz z istotnymi kryteriami progresji i modyfikacji ćwiczeń.


Platforma MR3

Dzięki zastosowaniu wielonarzędziowej platformy programowej, użytkownicy mogą jednocześnie rejestrować wiele rodzajów – serii – danych biomechanicznych z wielu różnych urządzeń. Wszystkie zintegrowane urządzenia są automatycznie synchronizowane, a dane są dostępne w łatwy sposób. Pozwala to na szybkie, ale jednocześnie także bardzo dokładne przenalizowanie, jak ludzkie ciało się porusza i jakie czynniki mają wpływ na ten ruch. Nasze zintegrowane oprogramowanie pozwala użytkownikom na prostą integrację różnych narzędzi pomiarowych, tak aby dopasować idealnie zarówno do budżetu, jak i indywidualnych potrzeb badawczych i diagnostycznych.

Noraxon-oprogramowanie-heksagon

Sugerowany sprzęt

Dostosuj konfigurację sprzętu do terapii dna miednicy za pomocą połączenia Ultium EMG i SmartLeads: