Powrót do sportu i prewencja urazów

Powrót do sportu i prewencja urazów w miejscu pracy

Po urazie kompleksowa ocena biomechaniczna i ocena funkcjonalna może być wykorzystana aby ocenić, czy zawodnik jest gotowy do powrotu do uprawiania sportu. Obiektywne testy mogą pomóc trenerom i klinicystom ocenić dysbalanse, osłabienie struktur czy ograniczenia, które nie mogłyby być zidentyfikowane bez użycia narzędzi. Testy sprawnościowe mogą pomóc zapobiegać kontuzjom oraz być bazą do ułożenia programu usprawniania aby ocenić, czy i kiedy zawodnik powinien wrócić do uprawiania sportu.

Prewencja-urazów

Ocena biomechaniczna i ocena gotowości powrotu do sportu i prewencji urazów z wykorzystaniem narzędzi Noraxon

Wielonarzędziowe oprogramowanie Noraxon pozwala na łatwą integrację różnych systemów rejestrujących dane biomechaniczne, dzięki czemu można stworzyć kompleksowe laboratorium analizy ruchu oceniające, czy zawodnik jest gotowy do powrotu do uprawniania sportu. Wiodąca na rynku technologia pomaga trenerom i klinicystom ukierunkować plan usprawniania tak, aby zapobiec potencjalnym kontuzjom, a docelowo – zwiększyć możliwości i stan zdrowia.
Z systemem Noraxon, użytkownicy mogą zmierzyć:
·         pomiar napięcia spoczynkowego,
·         asymetrie i deficyty,
·         efektywność ruchu,
·         poprawę wydajności,
·         progresję treningu.


Narzędzia stosowane do analizy chodu

Dzięki zastosowaniu wielonarzędziowej platformy programowej, użytkownicy mogą jednocześnie rejestrować wiele rodzajów – serii – danych biomechanicznych z wielu różnych urządzeń. Wszystkie zintegrowane urządzenia są automatycznie synchronizowane, a dane są dostępne w łatwy sposób. Pozwala to na szybkie, ale jednocześnie także bardzo dokładne przeanalizowanie, jak ludzkie ciało się porusza i jakie czynniki mają wpływ na ten ruch. Nasze zintegrowane oprogramowanie pozwala użytkownikom na prostą integrację różnych narzędzi pomiarowych, tak aby dopasować idealnie zarówno do budżetu, jak i indywidualnych potrzeb badawczych i diagnostycznych.

Noraxon-oprogramowanie-heksagon

Sugerowany sprzęt

Wybierz swój własny zestaw narzędzi do gotowości powrotu do uprawiania sportu z całej puli dostępnych produktów Noraxona, aby stworzyć system szyty na miarę Twoich potrzeb.