Ergonomia i BHP

Ergonomia w miejscu pracy

Ocena ergonomiczna to dyscyplina naukowa ukierunkowana na zrozumienie, jakie interakcje zachodzą pomiędzy ciałem ludzkim a obiektami zewnętrznymi np. podczas pracy. Jest to również zbiór technik i zasad inżynieryjnych oraz metod analitycznych stosowanych przy projektowaniu miejsc pracy, produktów i systemów w celu optymalizacji jakości pracy ludzi, sprawności całego procesu pracy oraz ich ogólnego stanu zdrowia.

Noraxon-ergonomia-człowiek

Ergonomia i BHP w wydaniu Noraxon

Noraxon pozwala na łatwiejsze prowadzenie pomiarów w naturalnym środowisku pracy. Realizowane jest to przez skrócenie czasu trwania pomiarów, zmniejszenie dyskomfortu badanych osób i jednocześnie – mniejsze koszty całego procesu. To znaczy, że specjaliści od ergonomii pracy mają możliwość realizacji pomiarów na podstawie doświadczeń na prawdziwym stanowisku, z nie poprzez tworzenie symulacji w laboratorium. Zunifikowane oprogramowanie Noraxon pozwala na integrację różnych narzędzi pomiarowych, które są dopasowane do odpowiednich zastosowań. Przykładami mogą tu być testy i badania egzoszkieletów, treningi i symulacje z zakresu bhp, obniżenie czasu cyklu czynności, optymalizację miejsca pracy, badania biomechaniczne i ergonomiczne, kontrolę jakości i ocenę projektu produktu.


Narzędzia stosowane w ergonomii

Dzięki zastosowaniu wielonarzędziowej platformy programowej, użytkownicy mogą jednocześnie rejestrować wiele rodzajów – serii – danych biomechanicznych z wielu różnych urządzeń. Wszystkie zintegrowane urządzenia są automatycznie synchronizowane, a dane są dostępne w łatwy sposób. Pozwala to na szybkie, ale jednocześnie także bardzo dokładne przeanalizowanie, jak ludzkie ciało się porusza i jakie czynniki mają wpływ na ten ruch. Nasze zintegrowane oprogramowanie pozwala użytkownikom na prostą integrację różnych narzędzi pomiarowych, tak aby dopasować idealnie zarówno do budżetu, jak i indywidualnych potrzeb badawczych i diagnostycznych.

Noraxon-oprogramowanie-heksagon

Sugerowany sprzęt

Wybierz swój własny zestaw narzędzi do oceny ergonomicznej z całej puli dostępnych produktów Noraxona, aby stworzyć system szyty na miarę potrzeb: