Czujniki SmartLead

Czujniki Ultium EMG mogą zostać zastąpione następującymi czujnikami biomechanicznymi SmartLead:

Wejście analogowe

Biomonitor

Adapter elektrod cienkoigłowych

Czujnik siły nacisku Flexiforce

Czujniki faz chodu

Dynamometr ręczny

Goniometr 2D

Czujnik siły ciągnij-pchaj

Wkładki do pomiaru ciśnienia podeszwowego

Biomechaniczne systemy NORAXON