Testy Izokinetyczne

Testy Izokinetyczne

Ocena izokinetyczna ma na celu zidentyfikowanie zaburzeń równowagi mięśniowej, które mogą prowadzić do kontuzji lub zakłócać proces powrotu do gry. Ocena generuje izolowane parametry, takie jak siła, moc i opór, które są ważne dla oceny wydajności mięśni i regeneracji po urazie. Włączenie EMG pozwala na głębszy wgląd w sposób generowania tych parametrów i może pomóc w ustaleniu, czy dysfunkcja nadal istnieje pomimo porównywalnych wyników biomechanicznych.

Noraxon-biodex.

Testy izokinetyczne Noraxon

Raport z analizy izokinetycznej w MR3 jest przeznaczony do zsynchronizowanego pomiaru i analizy EMG i biomechanicznych sygnałów wyjściowych (moment siły, kąt, prędkość) z dynamometru izokinetycznego. Głównym celem jest udokumentowanie typowego wzorca aktywacji i jej charakterystyki w każdym cyklu powtórzeń czynności izokinetycznej (np. wyprost-zgięcie, odwodzenie-przywodzenie, rotacja wewnętrzna/zewnętrzna). Informacje o kątach i  prędkości uzyskane z urządzenia izokinetycznego są wykorzystywane do normalizacji w czasie i uśredniania wzorców EMG oraz krzywych wyjściowych momentu siły w celu szybkiego porównania pomiędzy stronami. Dodatkowo, średnia amplitudy i analiza częstotliwości odzwierciedla zmiany w rekrutacji nerwowo-mięśniowej dla każdej strony i aktywności.


Zintegruj dowolny z tych dynamometrów w oprogramowaniu Noraxona.

Noraxon-Biodex-izokinetyka
Noraxon-csmi-izokinetyka
Noraxon-bte-izokinetyka

Narzędzia stosowane do analizy chodu

Dzięki zastosowaniu wielonarzędziowej platformy programowej, użytkownicy mogą jednocześnie rejestrować wiele rodzajów – serii – danych biomechanicznych z wielu różnych urządzeń. Wszystkie zintegrowane urządzenia są automatycznie synchronizowane, a dane są dostępne w łatwy sposób. Pozwala to na szybkie, ale jednocześnie także bardzo dokładne przeanalizowanie, jak ludzkie ciało się porusza i jakie czynniki mają wpływ na ten ruch. Nasze zintegrowane oprogramowanie pozwala użytkownikom na prostą integrację różnych narzędzi pomiarowych, tak aby dopasować idealnie zarówno do budżetu, jak i indywidualnych potrzeb badawczych i diagnostycznych.

Noraxon-oprogramowanie-heksagon

Sugerowany sprzęt

Dostosuj konfigurację analizy izokinetycznej za pomocą dowolnej kombinacji produktów Noraxona dopasowanych do konkretnych potrzeb pomiarowych: