Testy izokinetyczne i ocena izokinetyczna

Izokinetyka – testy izokinetyczne i ocena izokinetyczna

Ocena izokinetyczna ma na celu zidentyfikowanie zaburzeń równowagi mięśniowej, które mogą prowadzić do kontuzji lub zakłócać proces powrotu do gry. Ocena generuje izolowane parametry, takie jak siła, moc i opór, które są ważne dla oceny wydajności mięśni i regeneracji po urazie. Włączenie EMG pozwala na głębszy wgląd w sposób generowania tych parametrów i może pomóc w ustaleniu, czy dysfunkcja nadal istnieje pomimo porównywalnych wyników biomechanicznych.

Testy-izokinetyczne

Testy izokinetyczne Noraxon

Raport z analizy izokinetycznej w MR3 jest przeznaczony do zsynchronizowanego pomiaru i analizy EMG i biomechanicznych sygnałów wyjściowych (moment siły, kąt, prędkość) z dynamometru izokinetycznego. Głównym celem jest udokumentowanie typowego wzorca aktywacji i jej charakterystyki w każdym cyklu powtórzeń czynności izokinetycznej (np. wyprost-zgięcie, odwodzenie-przywodzenie, rotacja wewnętrzna/zewnętrzna). Informacje o kątach i  prędkości uzyskane z urządzenia izokinetycznego są wykorzystywane do normalizacji w czasie i uśredniania wzorców EMG oraz krzywych wyjściowych momentu siły w celu szybkiego porównania pomiędzy stronami. Dodatkowo, średnia amplitudy i analiza częstotliwości odzwierciedla zmiany w rekrutacji nerwowo-mięśniowej dla każdej strony i aktywności.


Zintegruj dowolny z tych dynamometrów w oprogramowaniu Noraxona.

Noraxon-Biodex-izokinetyka
Noraxon-csmi-izokinetyka
Noraxon-bte-izokinetyka

Narzędzia stosowane do analizy chodu

Dzięki zastosowaniu wielonarzędziowej platformy programowej, użytkownicy mogą jednocześnie rejestrować wiele rodzajów – serii – danych biomechanicznych z wielu różnych urządzeń. Wszystkie zintegrowane urządzenia są automatycznie synchronizowane, a dane są dostępne w łatwy sposób. Pozwala to na szybkie, ale jednocześnie także bardzo dokładne przeanalizowanie, jak ludzkie ciało się porusza i jakie czynniki mają wpływ na ten ruch. Nasze zintegrowane oprogramowanie pozwala użytkownikom na prostą integrację różnych narzędzi pomiarowych, tak aby dopasować idealnie zarówno do budżetu, jak i indywidualnych potrzeb badawczych i diagnostycznych.

Noraxon-oprogramowanie-heksagon

Sugerowany sprzęt

Dostosuj konfigurację analizy izokinetycznej za pomocą dowolnej kombinacji produktów Noraxona dopasowanych do konkretnych potrzeb pomiarowych: