Analiza EMG – elektromiografia powierzchniowa – SEMG

Analiza elektromiograficzna – elektromiografia powierzchniowa – SEMG

Elektromiografia (EMG) to technika stosowana w celu zapisu i oceny aktywności elektrofizjologicznej wytworzonej przez mięśnie osoby badanej. Czujniki EMG są wykorzystywane do wykrywania prądu generowanego przez komórki mięśniowe w momencie ich aktywizacji – czego efektem jest elektromiogram. Zapisane sygnały mogą być wykorzystywane w czasie rzeczywistym, aby pomóc pacjentom „znaleźć” i trenować ich mięsnie. Innym zastosowaniem jest analiza mięśni aby określić i zwiększyć ich efektywność.

Noraxon-ultium-emg -pilates

Analiza EMG Noraxon

Noraxon specjalizował się w tworzeniu urządzeń do pomiaru EMG powierzchniowego przez ponad 30 lat. Przez ten czas opracowano wiele narzędzi do oceny EMG, które zostały zaimplementowane do naszego oprogramowania. Przykładami narzędzi są: pełny proces przetwarzania sygnału, zintegrowana kalibracja MVC, konfigurowalne protokoły do biofeedbacku, synchronizacja wielu narzędzi, edytowalne i konfigurowalne raporty. System Ultium EMG został zwalidowany takżę do celów badawczych i charakteryzuje się m.in.: wysoką częstotliwością próbkowania i rozdzielczością sygnału, niskim szumem bazowym, akcesoriami w technologii SmartLead o wszechstronnym zastosowaniu oraz bardzo wydajną komunikacją bezprzewodową. Łącząc to w całość, użytkownicy utrzymują kompletny system do efektywnej i rzetelnej analizy EMG.

Testy Symetrii i Koordynacji

Szybka analiza skupiona na wzorcach symetrycznej aktywacji pomiędzy mięśniami zlokalizowanymi po lewej i prawej stronie ciała.
Innym zastosowaniem jest koordynacja antagonistów (mięśni generujących przeciwny moment siły w stawie w stosunku do agonistów) i agonistów (mięśni odpowiedzialnych za ruch w wyniku ich własnej aktywacji) w obrębie danego stawu.

Wzorce średniej aktywacji

Generuje wzorce EMG znormalizowane czasowo, przy powtarzalnych ruchach (np. zgięcie / wyprost). Pozwala na oznaczenie typowego zachowania przy aktywacji EMG i do oceny różnic pomiędzy każdym powtórzeniem a także – powtarzalności danego ruchu.

Analiza Amplitudy EMG

Ta metoda przetwarzania sygnału EMG pozwala na porównanie ze sobą poszczególnych powtórzeń. Dodatkowo, można także sprawdzić, jak zmienia się amplituda sygnału przy kolejnych powtórzeniach. W efekcie możemy łatwo porównać aktywności cykliczne.

noraxon-emg-analiza-zmeczenia

Analiza zmęczenia

Pozwala na śledzenie i analizę zmian w rekrutacji nerwowomięśniowej związanych ze zmęczeniem. Zmiany w częstotliwości (średniej i medianie) oraz parametrów amplitudy (ilość przecięć linii bazowej oraz średniej amplitudy) mogą być wykorzystane do oceny zmęczenia mięśni.


Platforma MR3

Dzięki zastosowaniu wielonarzędziowej platformy programowej, użytkownicy mogą jednocześnie rejestrować wiele rodzajów – serii – danych biomechanicznych z wielu różnych urządzeń. Wszystkie zintegrowane urządzenia są automatycznie synchronizowane, a dane są dostępne w łatwy sposób. Pozwala to na szybkie, ale jednocześnie także bardzo dokładne przenalizowanie, jak ludzkie ciało się porusza i jakie czynniki mają wpływ na ten ruch. Nasze zintegrowane oprogramowanie pozwala użytkownikom na prostą integrację różnych narzędzi pomiarowych, tak aby dopasować idealnie zarówno do budżetu, jak i indywidualnych potrzeb badawczych i diagnostycznych.

Noraxon-oprogramowanie-heksagon

Zwiększ możliwości analizy EMG przez dodanie kamer 2D