Usługi – backup 05.02.21


Co możemy dla Ciebie zrobić


Doradztwo w planowaniu nowych placówek


Wspieramy klientów planującym otwarcie nowego biznesu rehabilitacyjnego w zdefiniowaniu zakresu inwestycji i określeniu ich strategii rozwoju.

Doradztwo w reorganizacji modelu pracy


Wspieramy w każdym obszarze działalności terapeutycznej – od audytu i diagnozy stanu obecnego, przez budowę nowych lub reorganizację istniejących procesów wewnętrznych, na wzmocnieniu kompetencji kadry kończąc.

Doradztwo w zakresie inwestycji


Wspieramy klientów w podejmowaniu efektywnych decyzji zakupowych opierając się na aktualnych trendach i wiedzy zarówno naszych ekspertów, jak i kadrach naszych klientów.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Szkolenia terapeutyczneSzkolimy z kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania posiadanego już przez klienta sprzętu. Szkolenia są zawsze poprzedzone pełną diagnozą potrzeb klienta.

Dowiedz się więcej

Dystrybucja sprzętuWdrażamy u naszych klientów najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w rehabilitacji, zarówno terapeutyczne jak i diagnostyczne.

Dowiedz się więcej

Doradztwo w zakresie finansowania


Wspieramy klientów w pozyskiwaniu środków na inwestycje. Doradzamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej ścieżki finansowania.

Dowiedz się więcej

Doradztwo rekrutacyjne personelu terapeutycznego


Jako zespół z doświadczeniem klinicznym, pomagamy klientom w pozyskaniu odpowiednich terapeutów. Nasze wsparcie obejmuje zarówno określenie kompetencji, jak i wyszkolenie pracowników.

Dowiedz się więcej

Doradztwo w marketingu medycznym


Wspieramy klientów we wdrażaniu strategii marketingowej opierając się o najnowsze trendy i wiedzę, wykorzystując do tego także zespoły wewnętrzne klientów.

Dowiedz się więcej

Doradztwo w doborze narzędzi diagnostycznych


Dzięki doświadczeniu w procesach badawczych, pomagamy naszym klientom w zakresie doboru odpowiednich narzędzi w projektowanych przez nich badaniach. Nasze wsparcie obejmuje także audyt posiadanego już sprzętu w celu unikania jego dublowania.

Dowiedz się więcej

Masz wyzwanie, z którym się zmagasz? Zadzwoń do nas a wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie!

Z jakimi klientami pracujemy?

Prywatne placówki rehabilitacyjne i sportowe

Na przestrzeni lat obserwowaliśmy budowę i rozwój marki ogromnej liczby placówek, przez co rozumiemy ich potrzeby i pomagamy w uporządkowaniu procesów i znalezieniu najkrótszej ścieżki do rozwoju biznesu.

Domy seniora

Poprzez już zrealizowane projekty rozumiemy potrzeby inwestorów budujących takie placówki. Oferujemy wsparcie w opracowaniu docelowego kształtu inwestycji – od budowy koncepcji na marketingu kończąc.


Ośrodki sanatoryjne i uzdrowiskowe

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych technologii w wielu obiektach uzdrowiskowych. Wdrażamy nowe procesy terapeutyczne z uwzględnieniem specyficznych oczekiwań tych instytucji.

Szpitale i sektor publiczny

Szkoląc i prezentując nowoczesne rozwiązania technologiczne w szpitalach poznaliśmy ich wewnętrzne uwarunkowania i rozumiemy jak działają. Pomagamy w pozyskaniu  środków i  odpowiednim doborze sprzętu tak, aby spełnić zamierzony cel.


Uczelnie wyższe

Dzięki pracy z czołowymi polskimi uczelniami wyższymi nabyliśmy doświadczenia we współpracy z kadrą naukową. Dzięki znajomości trendów pomagamy w diagnozie potrzeb i projektowaniu laboratoriów diagnostycznych na najwyższym światowym poziomie.

Kluby i szkoły sportowe

Uczestnicząc w projektach badawczych na uczelniach poznaliśmy pierwsze potrzeby osób badanych oraz zrozumieliśmy potrzeby zawodników i trenerów. Wspieramy w zakresie pozyskiwania najnowocześniejszych technologii i ich implementacji w procesie treningowym.